Βαφείο Αυτοκινήτων

 
 
 
Σε περίπτωση που εμπλέκεστε σε ατύχημα και δεν ευθύνεστε, επισκευάζουμε το αυτοκίνητο σας ΔΩΡΕΑΝ. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και αναλαμβάνουμε την είσπραξη αποζημίωσης.

Διαθέτουμε σύγχρονο φούρνο βαφής και εγγυώμαστε την άψογη εφαρμογή του χρώματος στο αυτοκίνητό σας χωρίς προβλήματα διχρωμίας.